• Hotline:024 6666 4825
  • Email:info@haidanghn.vn
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hải Đăng
DANH MỤC

Phụ gia thức ăn chăn nuôi

Phụ gia thức ăn chăn nuôi

Liên hệ 024 6666 4825

Thông tin sản phẩm

-           Potassium Chloride (KCL)

-           Tokusil 233

-           Sorbitol Powder

-           Sodium Saccharin Anhydrous

-           Vitamins

-           ProtectOx

-           Flavours

-           Betaglucan 25%, 40%

-           Celmanax Liquid

-          Sodium Saccharin Anhydrous